Satellite 15... The Final Frontier

I try to call the Earth's command
Desperation in my voice
I'm drifting way off course now
with every little choice

The loneliness is hard to bear
I try to calm my fear
Just hoping any second now
Some contact filters through

Desperate calls...
Signal back from Satellite
As my life flashes right in
front of me

Try again... must get through
Hear me now...
For I've very little time

Not much time... hear my call
Please get through... I am here

I’m stranded in space.
I’m lost without trace.
I haven’t a chance of getting away.

Too close to the sun.
I surely will burn
like Icarus before me
Or so legend goes.

I think of my life
Reliving the past.
There’s nothing but wait
'till my time comes.

I’ve had a good life.
I’d do it again.
Maybe I’ll come back
Some timeafresh

For I have lived my life to the full
I have no regrets
But I wish I could talk to my family
To tell them one last goodbye.

The final frontier...
the final frontier

If I could survive
to live one more time
I wouldn’t be changing
A thing at all

Done more in my life
Than some do in ten.
I’d go back and do it
All over again.

For I have lived my life to the full
I have no regrets
But I wish I could talk to my family
And tell them
That one last goodbye.

The final frontier...
the final frontier

There isn’t much time
Must say my last rites
Nobody is here to
Read them to me

Must say my goodbyes,
if only a line,
a message to tell them
In case they might find

For I have lived my life to the full
I have no regrets
But I wish I could talk to my family
To tell them one last goodbye.

The final frontier...
the final frontier

Satelit číslo 15... Posledná hranica

Zúfalým hlasom sa skúšam dovolať
veliteľstvu na Zem.
Dostávam sa mimo kurzu
veľa toho na výber už nemám

Samota sa ťažko znáša,
snažím sa krotiť svoj strach
A každú chvíľu dúfam,
že sa mi podarí niekoho zkontaktovať

Zúfalé volania...
Signál sa vracia zo satelitu
vo chvíli, keď sa predo mnou
premieta môj život

Skúšam to opať... musí sa mi to podariť
Počúvajte ma...
Pretože mi ostáva veľmi málo času

Málo času... zachyťte môj hovor
Prosím, odpovedzte... som tu

Uviazol som vo vesmíre
Stratený bez stopy
Nemám šancu sa odtiaľto dostať.

Príliš blízko pri slnku
Určite zhorím
tak, ako predo mnou
legendárny Ikarus

Myslím na svoj život
Znovu prežívam minulosť
Neostáva mi nič iné, ako čakať,
kým nepríde môj čas.

Mal som dobrý život
A žil by som ho opäť
Možno sa ešte raz
vrátim

Žil som svoj život na plno
Neľutujem nič
len si prajem, aby som ešte mohol svojej rodine
povedať posledný krát zbohom.

Posledná hranica...
Posledná hranica

Ak by sa mi podarilo prežiť,
žiť ešte jeden krát
Úplne nič by som
Nezmenil

Urobil by som v živote to,
čo iný urobia v desiatich
Išiel by som späť a urobil
to všetko ešte raz.

Žil som svoj život na plno
Neľutujem nič
len si prajem, aby som ešte mohol svojej rodine
povedať to posledné
zbohom.

Posledná hranica...
Posledná hranica

Veľa času neostáva
Musím vysloviť posledné modlitby
No nikto tu nie je,
Čo by mi ich povedal

Ostáva mi povedať posledné zbohom,
aj keď iba jedinú vetu,
odkaz pre prípad,
Ak by ho niekdy objavili.

Žil som svoj život na plno
Neľutujem nič
len si prajem, aby som ešte mohol svojej rodine
povedať posledný krát zbohom.

Posledná hranica...
Posledná hranica

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2024
Powered by Websupport