11/08/1982 - Vyst��penie v Corpus Christi, TX. Zavolali na p��dium fotografa Rossa Halfina a pred 8000 fan����ikmi ho vyzliekli. V ��atni ho e��te vyfotografovali a tieto fotky rozoslali po v��etk��ch nahr��vac��ch spolo��nostiach v Lond��ne.