16/08/1984 - Prv�� vyst��penie v Rak��sku (World Slavery Tour), Aichfeldhall Sportzentrum, Viede��, Rak��sko.