05/09/1983 - Koncert v Kingswood Music Theatre, Toronto, Ontario, Kanada. Rod bol deň pred ním vo svojej hotelovej izbe a počul v rádiu, že sa v parku koná taliansky festival v ochutnávaní vína a že fanúšikovia Iron Maiden musia ísť bočným vchodom, a tak prídu o šancu ochutnávky na festivale. Počul tiež, že fanúšikom Culture Club bolo umožnené vstúpiť na ich koncert hlavným vchodom a tak mali možnosť zúčastniť sa tomto festivale. Okamžite zavolal chlapíkovi z nahrávacej spoločnosti a vyhnal ho z postele. V prípade, ak fanúšikovia nebudú vpustení hlavným vchodom, kapela nevystúpi. A tak boli fanúšikovia vpustení hlavným vchodom.