05/09/1983 - Koncert v Kingswood Music Theatre, Toronto, Ontario, Kanada. Rod bol de�� pred n��m vo svojej hotelovej izbe a po��ul v r��diu, ��e sa v parku kon�� taliansky festival v ochutn��van�� v��na a ��e fan����ikovia Iron Maiden musia ��s�� bo��n��m vchodom, a tak pr��du o ��ancu ochutn��vky na festivale. Po��ul tie��, ��e fan����ikom Culture Club bolo umo��nen�� vst��pi�� na ich koncert hlavn��m vchodom a tak mali mo��nos�� z����astni�� sa tomto festivale. Okam��ite zavolal chlap��kovi z nahr��vacej spolo��nosti a vyhnal ho z postele. V pr��pade, ak fan����ikovia nebud�� vpusten�� hlavn��m vchodom, kapela nevyst��pi. A tak boli fan����ikovia vpusten�� hlavn��m vchodom.