09/08/1984 - Prv�� vyst��penie v Po��sku (World Slavery Tour), Torwar Sports Hall, Warsawa, Po��sko. ��iadna ve��k�� skupina tam predt��m nemala koncert. Do haly sa dostalo 14 000 fanatick��ch fan����ikov a 5 000 ostalo vonku. Turn�� ���World Slavery Tour��� skon��ilo po prejden�� 24. krajinami po��as necel��ch 12. mesiacov.