18/08/1983 - Iron Maiden hraj�� v Allentown, PA. Skladba Mission From Arry vznikla tesne po tomto koncerte. Vyzer�� to, ��e na za��iatku Nickovho s��la odi��la Steveovi gitara a chcel od roadieho (Paula), aby povedal Nickovi, ��e m�� to jeho s��lo sk��si�� pred����i��. Probl��m bol, ��e to nebol Nickov roadie a tak viacmenej nevedel, ako sa m�� k nemu dosta��. Ostal na mieste a za��al m��va�� rukami, pri��om sa pok����al prekri��a�� hluk. Nicko to samozrejme nepo��ul a m��vanie r��k ho jedine rozladilo a to sp��sobilo, ��e pokazil s��lo. Po vyst��pen�� dal roadiemu jednu po papuli, ��o sa nep����ilo Steveovi a nastala medzi nimi dvoma dvadsa�� minutov�� h��dka. Pri konci vo��iel do miestnosti Bruce so svojim walkmanom a za��al op���� vyostrova�� atmosf��ru. Nesk��r si Steve v��imol walkman polo��en�� na stole a povedal nejak�� k**** to nahr��va. M����ete to po��u�� na b-strane singla 2 Minutes To Midnight s kreditmi Harris/McBrain a technick�� podpora Bruce Dickinson.

18/08/1980 - Iron Maiden s��hlasia s 2. mesa��n��m turn��, ktor�� bud�� otv��ra�� pre skupinu KISS.