23/09/1996 - Vych��dza ��plne prv�� best of album v hist��rii skupiny ���BEST OF THE BEAST���. Prv�� v��rka obsahovala limitovan�� ed��ciu 2CD v papierovom obale a druh�� bola u�� v podobe klasick��ho CD. K dostaniu bola aj 4LP obsahuj��ca viac skladieb z legend��rneho ���The Soundhouse Tapes��� ako 2CD.

23/09/1980 - Prv�� vyst��penie vo Franc��zsku (otv��raj�� pre KISS), Parc Des Expositions, Avignon, Franc��zsko.