24/08/1996 - Iron Maiden vystupuj�� ako hlavn�� hviezdy na festivale Monsters Of Rock, Pacaembu Stadium, Sao Paulo, Braz��lia. 50 000 div��kov tu videlo aj skupiny Skid Row, Helloween, King Diamond, Mercyful Fate, Heroes Del Silencio, Biohazard, Raimundos a Mot��rhead. Skid Row svoje vyst��penie ukon��ili pred��asne, preto��e na p��dium za��ali fan����ikovia vyhadzova�� plechovky a v��etko ��o pri��lo pod ruku. Je jasn��, koho chceli vidie��.

24/08/1980 - Prv�� vyst��penie v Portugalsku (otv��raj�� pre KISS), Cascais Hall, Lisbon, Portugalsko.