26/04/1986 - Bol plánovaný charitatívny festival “The Concert That Counts” v LA a mali sa ho zúčastniť aj Iron Maiden. Nancy Reaganová a Susan Bakerová (z PMRC) sa postarali o to, aby napr. Iron Maiden a Ozzy nemohli vystúpiť a nakoniec bol celý festival zrušený. (Možno bol koncert naplánovaný na 87/04/26.)