30/08/1980 - Prv�� vyst��penie v Taliansku (otv��raj�� pre KISS), Stadion Communale, Perugia, Taliansko.